คนเก่ง ฟ้าขาว

คนเก่ง ฟ้าขาว

ได้รับรางวัลในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563
ได้รับรางวัลโครงการประกวดคัดลายมือภาษาจีน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ได้รับเหรียญแข่งขันโอลิมปิกคณิตศาสตร์นานาชาติไทยโอลิมปิก 2019