ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประกาศ ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดให้บริการแผนกธุรการ เดือน มี.ค.-เม.ย.63
ประกาศ เรื่อง การงดและเลื่อนกิจกรรมทางโรงเรียน
คำชี้แจงกรณีภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน
ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.1-3/G.1-3 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า จ.ปทุมธานี