ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Summer Camp “มหัศจรรย์เมือง Cartoon” ( 28 มี.ค.- 29 เม.ย. 65 ) ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – อนุบาล 3🤩
ภาพบรรยากาศกิจกรรม Summer Course 2022 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ภาพกิจกรรม Pre-Summer @ The Safari 🌳🐅 🐠 ของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3