ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Music by Heart 🎤 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ณ เวทีล็อบบี้ อาคารเสริมคุณ-หลุยส์เวย์
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี ได้เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565
พิธีไหว้ครู วันที่ 15 มิถุนายน 2566
กิจกรรมค่ายปลูกจิตสำนึกที่ดี (โรงเรียนคุณธรรม) ระดับอนุบาล
กิจกรรมค่ายปลูกจิตสำนึกที่ดี (โรงเรียนคุณธรรม) ระดับประถม