ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

(Home-based Learning)ผลงานของระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 สัปดาห์ที่ 10-12
12 สิงหาคม 2564 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
แอบดูเด็กน้อยสนุกกับกิจกรรม Home-based Learning ในชุดที่ 5
Home-based Leaning (ระดับชั้นอนุบาล) สัปดาห์ที่ 11 – 14 มีกิจกรรมอะไรในชุดการเรียนรู้ที่ 6 – 7 นี้…
ภาพกิจกรรม (แผนกประถม) Home-Based Learning ชุดการเรียนรู้ที่ 5 (วันที่ 12-23 ก.ค. 64)