ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 15-19 สิงหาคม 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง/วันแม่แห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565
กิจกรรมหนูน้อยนักสำรวจ “สังเกตสำรวจสิ่งรอบตัว” วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ค.2565
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา (เนื่องในวันเข้าพรรษา) วันที่ 8 กรกฎาคม 2565