ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

👉📸ภาพกิจกรรม (แผนกประถม) Home-Based Learning

ชุดการเรียนรู้ที่ 1 (วันที่ 17-28 พ.ค. 64)

🌞ภาพบรรยากาศการรับชุดการเรียนรู้ (Home-Based Learning)ชุดที่ 2 แผนกอนุบาล
🌈☀️ภาพกิจกรรม (แผนกอนุบาล)Home-Based Learning

ชุดการเรียนรู้ที่ 1 (วันที่ 17-21 พ.ค.64)

เปิดเทอม (Online) 17 พฤษภาคม 2564
ประกาศหยุดเทศกาลวันสงกรานต์