ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี จัดกิจกรรม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

โดยเรียนเชิญ นาวาเอกเกียรติยุทธ เทียนสุวรรณ ผู้อำนวยการกองวิทยาการสำนักนโยบายและแผนกรมข่าวทหารเรือ ผู้ปกครอง เด็กหญิงปุณณดา เทียนสุวรรณ ชั้น ป.6/1 เป็นประธานให้โอวาทซึ่งทางโรงเรียนจัดขึ้น ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี

ภาพบรรยากาศ ค่าย KINDY CAMP : “Ef Kids กับยุค New Normal”
ปิดเทอมนี้ แผนกอนุบาลมีค่าย Kindy Camp มาฝากเด็กๆ ด้วยนะคะ
กิจกรรมสีสันแห่งสายน้ำ (วันลอยกระทงแผนกอนุบาล)
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 22 ต.ค.63)