คนเก่ง ฟ้าขาว

คนเก่ง ฟ้าขาว

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2565 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ป.6/G.6 ประจำปีการศึกษา 2564 สอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2565
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1