รู้จักโรงเรียนเรา

โรงเรียน นฤมลทิน ธนบุรี จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล (Pre-kindergarten) , ระดับระดับอนุบาล (Kindergarten) แบบ Mini-English Program , ระดับประถมศึกษา (Primary School) หลักสูตรที่เน้นภาษาอังกฤษ 2 แบบคือ หลักสูตรสองภาษา (English Programmeหรือ EP) และ หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Mini- English Programmeหรือ MEP) มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนรักการเรียนรู้ ฝึกความรับผิดชอบ มีวินัย และเติบโตพร้อมทั้งสี่ด้านอย่างเหมาะสม ร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศหยุดเทศกาลวันสงกรานต์
🎊กิจกรรม Congratulations ระดับชั้นอนุบาล 3 (30 มี.ค. 64)

โดยมีท่านผู้อำนวยการ อาจารย์มาณวิกา สงวนวงศ์ เป็นประธานมอบวุฒิบัตร ในปีการศึกษา 2563

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ป.4-6/G.4-6

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

คนเก่ง ฟ้าขาว

พิธีการมอบรางวัลคณิตศาสตร์โอลิมปิค TIMO 2019

(Thailand International Mathematics Olympics) รอบ Final 2019-2020

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน🎉

สอบได้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ในการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย จากการแข่งขันภาษาอังกฤษระดับสากล HIPPO2020 8th INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE OLYMPIAD

หลักสูตรการศึกษา

10. Hands On the Alphabets-อนุบาล
เตรียมอนุบาล
25. วันไทยนิยม-อนุบาล
อนุบาล
5. English Day
ประถมศึกษา