รู้จักโรงเรียนเรา

โรงเรียน นฤมลทิน ธนบุรี จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล (Pre-kindergarten) , ระดับระดับอนุบาล (Kindergarten) แบบ Mini-English Program , ระดับประถมศึกษา (Primary School) หลักสูตรที่เน้นภาษาอังกฤษ 2 แบบคือ หลักสูตรสองภาษา (English Programmeหรือ EP) และ หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Mini- English Programmeหรือ MEP) มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนรักการเรียนรู้ ฝึกความรับผิดชอบ มีวินัย และเติบโตพร้อมทั้งสี่ด้านอย่างเหมาะสม ร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ทางโรงเรียน ได้จัดพิธีมิสซาฉลองแม่พระนฤมลทิน องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อ สรายุธ กรสุภาพ จากบ้านเซเวียร์ คณะเยซูอิต มาเป็นประธานในพิธี จัดขึ้น ณ หอประชุมชั้น 5 โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี

โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี จัดกิจกรรม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

โดยเรียนเชิญ นาวาเอกเกียรติยุทธ เทียนสุวรรณ ผู้อำนวยการกองวิทยาการสำนักนโยบายและแผนกรมข่าวทหารเรือ ผู้ปกครอง เด็กหญิงปุณณดา เทียนสุวรรณ ชั้น ป.6/1 เป็นประธานให้โอวาทซึ่งทางโรงเรียนจัดขึ้น ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี

ภาพบรรยากาศ ค่าย KINDY CAMP : “Ef Kids กับยุค New Normal”

คนเก่ง ฟ้าขาว

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน🎉

สอบได้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ในการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย จากการแข่งขันภาษาอังกฤษระดับสากล HIPPO2020 8th INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE OLYMPIAD

👉เด็กหญิงกัญญาวีร์ มีศรีรอด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4🏆ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพระบายสี

“ฟ. ฟันสวย ยิ้มใส ครั้งที่ 6” ประจำปี 2562 และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยส่งผลงานเข้าร่วมประกวด“2021 Colgate My Bright Smile Global Art Contest” ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรการศึกษา

10. Hands On the Alphabets-อนุบาล
เตรียมอนุบาล
25. วันไทยนิยม-อนุบาล
อนุบาล
5. English Day
ประถมศึกษา