รู้จักโรงเรียนเรา

โรงเรียน นฤมลทิน ธนบุรี จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล (Pre-kindergarten) , ระดับระดับอนุบาล (Kindergarten) แบบ Mini-English Program , ระดับประถมศึกษา (Primary School) หลักสูตรที่เน้นภาษาอังกฤษ 2 แบบคือ หลักสูตรสองภาษา (English Programmeหรือ EP) และ หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Mini- English Programmeหรือ MEP) มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนรักการเรียนรู้ ฝึกความรับผิดชอบ มีวินัย และเติบโตพร้อมทั้งสี่ด้านอย่างเหมาะสม ร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

NMT OPEN HOUSE Class visit (New Normal) วันศุกร์ที่ 5 มี.ค. 64 เวลา 09.00-10.30 น. และ วันอังคารที่ 9 มี.ค. 64 เวลา 13.00-14.30 น.

(โปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้า รับจำนวนจำกัด)

ข้อปฏิบัติในการมาโรงเรียนของนักเรียน และท่านผู้ปกครองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

โรงเรียนพร้อมเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

คณะครูโรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี ทำกิจกรรม Big Cleaning

😀เตรียมพร้อมรับนักเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564😀

คนเก่ง ฟ้าขาว

พิธีการมอบรางวัลคณิตศาสตร์โอลิมปิค TIMO 2019

(Thailand International Mathematics Olympics) รอบ Final 2019-2020

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน🎉

สอบได้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ในการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย จากการแข่งขันภาษาอังกฤษระดับสากล HIPPO2020 8th INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE OLYMPIAD

หลักสูตรการศึกษา

10. Hands On the Alphabets-อนุบาล
เตรียมอนุบาล
25. วันไทยนิยม-อนุบาล
อนุบาล
5. English Day
ประถมศึกษา