คนเก่ง ฟ้าขาว

คนเก่ง ฟ้าขาว

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (จำนวนนักเรียนที่สมัครสอบ 30 คน)

📣ผลการสอบเข้าชั้น ม.1

ในโครงการพิเศษ,รอบอัจฉริยะ,EP,ฯลฯ ของนักเรียน ป.6 ปี 2563 ( คิดเป็น 72% ของนักเรียนทั้งหมด )

พิธีการมอบรางวัลคณิตศาสตร์โอลิมปิค TIMO 2019

(Thailand International Mathematics Olympics) รอบ Final 2019-2020

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน🎉

สอบได้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ในการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย จากการแข่งขันภาษาอังกฤษระดับสากล HIPPO2020 8th INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE OLYMPIAD