Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี จัดกิจกรรม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

โดยเรียนเชิญ นาวาเอกเกียรติยุทธ เทียนสุวรรณ ผู้อำนวยการกองวิทยาการสำนักนโยบายและแผนกรมข่าวทหารเรือ ผู้ปกครอง เด็กหญิงปุณณดา เทียนสุวรรณ ชั้น ป.6/1 เป็นประธานให้โอวาทซึ่งทางโรงเรียนจัดขึ้น ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 22 ต.ค.63)
พิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนระดับชั้นประถม คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

🏆 อาจารย์มณฑิรา วงศ์ภักดี เข้ารับรางวัล

อาจารย์มณฑิรา วงศ์ภักดี ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนเข้ารับรางวัลโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จาก นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ กช. เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

12 สิงหาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง #ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 (New mormal)

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 (New mormal)และพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนผลการเรียนดีเยี่ยม ระดับชั้น ป.1-6/G.1-6 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี