Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

🎊กิจกรรม Congratulations ระดับชั้นอนุบาล 3 (30 มี.ค. 64)

โดยมีท่านผู้อำนวยการ อาจารย์มาณวิกา สงวนวงศ์ เป็นประธานมอบวุฒิบัตร ในปีการศึกษา 2563

🎊 พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรมหนูน้อยนักคิด ระดับชั้นอนุบาล 3 (30 มี.ค.64)

โดย อ.มณฑิรา วงศ์ภักดี ผช.ผู้จัดการ