Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

🏆 อาจารย์มณฑิรา วงศ์ภักดี เข้ารับรางวัล

อาจารย์มณฑิรา วงศ์ภักดี ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนเข้ารับรางวัลโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จาก นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ กช. เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

12 สิงหาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง #ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 (New mormal)

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 (New mormal)และพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนผลการเรียนดีเยี่ยม ระดับชั้น ป.1-6/G.1-6 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี