Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศการรับชุดการเรียนรู้ ชุดที่ 3 (Home-Based Learning)แผนกอนุบาล #โรงเรียนปลอดภัย ห่างไกล COVID-19
วันที่ 7-8 มิถุนายน 64 เป็นวันที่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ได้รับวัคซีนเข็มแรก ตอนนี้พวกเราพร้อมมากขึ้นสำหรับรอต้อนรับเด็กๆ กลับมาโรงเรียนแล้วนะคะ
ภาพกิจกรรมน่ารักของเด็กๆ (แผนกอนุบาล) Home-Based Learning ในสัปดาห์ที่ 2 – 3 (วันที่ 24 พ.ค. – 4 มิ.ย..64)
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงพระเจริญ