Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธิปิดการอบรมและมอบใบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด ในเด็กนักเรียน(D.A.R.E ประเทศไทย)
NMT OPEN HOUSE Class visit (New Normal) วันศุกร์ที่ 5 มี.ค. 64 เวลา 09.00-10.30 น. และ วันอังคารที่ 9 มี.ค. 64 เวลา 13.00-14.30 น.

(โปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้า รับจำนวนจำกัด)

ข้อปฏิบัติในการมาโรงเรียนของนักเรียน และท่านผู้ปกครองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

โรงเรียนพร้อมเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ทางโรงเรียน ได้จัดพิธีมิสซาฉลองแม่พระนฤมลทิน องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อ สรายุธ กรสุภาพ จากบ้านเซเวียร์ คณะเยซูอิต มาเป็นประธานในพิธี จัดขึ้น ณ หอประชุมชั้น 5 โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี

โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี จัดกิจกรรม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

โดยเรียนเชิญ นาวาเอกเกียรติยุทธ เทียนสุวรรณ ผู้อำนวยการกองวิทยาการสำนักนโยบายและแผนกรมข่าวทหารเรือ ผู้ปกครอง เด็กหญิงปุณณดา เทียนสุวรรณ ชั้น ป.6/1 เป็นประธานให้โอวาทซึ่งทางโรงเรียนจัดขึ้น ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี