พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 22 ต.ค.63)
ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.1-3/G.1-3 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า จ.ปทุมธานี
ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
งานรื่นเริงประจำปี NMT Christmas Fair 2021

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564(ในการจัดงานในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุข ทางคณะจัดงานได้แบ่งเวลาและสถานที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019)