พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 22 ต.ค.63)
ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.1-3/G.1-3 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า จ.ปทุมธานี
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี จัดกิจกรรม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

โดยเรียนเชิญ นาวาเอกเกียรติยุทธ เทียนสุวรรณ ผู้อำนวยการกองวิทยาการสำนักนโยบายและแผนกรมข่าวทหารเรือ ผู้ปกครอง เด็กหญิงปุณณดา เทียนสุวรรณ ชั้น ป.6/1 เป็นประธานให้โอวาทซึ่งทางโรงเรียนจัดขึ้น ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี

พิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนระดับชั้นประถม คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล