News

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 (New mormal)

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 (New mormal)และพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนผลการเรียนดีเยี่ยม ระดับชั้น ป.1-6/G.1-6

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563