News

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6/G.6 ผ่านการทดสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ(รอบ Gifted)

โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6/G.6
ผ่านการทดสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ(รอบ Gifted)
เข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563