ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

🙆🙆‍♀️Mini Sports Day 🥇 การแข่งขันกีฬาภายในระดับชั้นอนุบาล 1-3🚩
Project Approach ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3
งานรื่นเริงประจำปี NMT Christmas Fair 2021

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564(ในการจัดงานในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุข ทางคณะจัดงานได้แบ่งเวลาและสถานที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019)

กิจกรรมมิสซา ( พิธีฉลองพระแม่นฤมลทิน )

เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม 2564ณ หอประชุมชั้น 5 โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี

(Home-based Learning)ผลงานของระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 สัปดาห์ที่ 10-12