ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Home-based Leaning (ระดับชั้นอนุบาล) สัปดาห์ที่ 11 – 14 มีกิจกรรมอะไรในชุดการเรียนรู้ที่ 6 – 7 นี้…
ภาพกิจกรรม (แผนกประถม) Home-Based Learning ชุดการเรียนรู้ที่ 5 (วันที่ 12-23 ก.ค. 64)
28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ขอได้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
แอบดูเด็กน้อยสนุกกับกิจกรรม Home-based Learning ในชุดที่ 4
Home-based Leaning (ระดับชั้นอนุบาล) สัปดาห์ที่ 9 มีกิจกรรมอะไรในชุดการเรียนรู้ที่ 5 นี้…