ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดให้บริการแผนกธุรการ เดือน มี.ค.-เม.ย.63
ประกาศ เรื่อง การงดและเลื่อนกิจกรรมทางโรงเรียน
คำชี้แจงกรณีภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน
ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.1-3/G.1-3 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า จ.ปทุมธานี
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี (ระดับประถม) จัดกิจกรรม STEM DAY ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 22 มกราคม 2563